DZIAŁ FIZJOTERAPII

Numer telefonu:

(58)6904-274 rejestracja

Lokalizacja : budynek główny Szpitala, wejście zewnętrzne po prawej stronie.

Dział Fizjoterapii udziela świadczeń pacjentom hospitalizowanym oraz pacjentom skierowanym do rehabilitacji ambulatoryjnej. Zabiegi realizowane są  w ramach NFZ. Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są na podstawie e-skierowań wystawianych przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ. Skierowanie ważne jest 30 dni od daty wystawienia. Zgodnie z wymogami NFZ, każdy zarejestrowany w systemie pacjent musi przejść wizytę fizjoterapeutyczną nie wcześniej niż 14 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia zabiegów rehabilitacyjnych.

Pacjenci skierowani na zabiegi fizykoterapeutyczne mogą skorzystać maksymalnie do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pacjent zobowiązany jest posiadać strój sportowy oraz zmienne obuwie.

Zakres wykonywanych świadczeń:

  • Kinezyterapii (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne wolne, metoda FDM, MULLIGAN, terapia manualna MAITLAND, ćwiczenia czynne w odciążeniu, manualne rąk, na przyrządach, równoważne, indywidualne ogólno usprawniające, izometryczne, mobilizacje dużych i małych stawów).
  • Kinesiotaping
  • Fizykoterapii (prądy: interferencyjne, galwanizacja, pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości, laseroterapia, ultradźwięki, krioterapia, lampa sollux)
  • Hydroterapia ( masaż wirowy kończyn dolnych , górnych).
  • Masaż klasyczny, segmentalny, limfatyczny, uciskowy BOA

Rejestracja na zabiegi odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, telefonicznie lub osobiście w gabinecie fizjoterapii. Do rejestracji potrzeby jest kod skierowania oraz numer PESEL pacjenta.