TRANSPORT SANITARNY

 

Transport sanitarny polega na przewiezieniu pacjenta do podmiotu leczniczego (np. szpitala lub przychodni) lub z podmiotu do domu, jeśli pacjent nie może samodzielnie się poruszać. Transport sanitarny odbywa się karetką, w której pacjent ma zapewnioną opiekę personelu medycznego.

Pacjent może skorzystać z transportu sanitarnego, jeśli lekarz (lekarz POZ lub AOS) wystawi  zlecenie.

Transport sanitarny w POZ obejmuje:

  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazową wizytę w poradni specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca (pacjent), i z powrotem;
  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Poradnia specjalistyczna jest zobowiązana do zapewnienia transportu sanitarnego w przypadku kolejnych wizyt w danej poradni, jeżeli nadal utrzymują się wskazania do korzystania z niego.

Szpital odpowiada za transport sanitarny w przypadku, gdy:

  • pacjent musi zostać przewieziony pomiędzy szpitalami;
  • pacjent jest wypisywany do domu po pobycie w szpitalu (również na szpitalnym oddziale ratunkowym), w przypadku dysfunkcji narządu ruchu (gdy pacjent nie może samodzielnie się poruszać).

 

 

Dodatkowe informacje na stronie Nawigator Pacjenta