115 Szpital Wojskowy

z przychodnią SPZOZ

IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA

Numer  telefonu: (58) 6904-270

Lokalizacja: budynek główny Szpitala, parter

Izba Przyjęć jest pierwszym punktem do którego trafia każdy pacjent przyjmowany do szpitala. Realizuje świadczenia medyczne dla tych osób, które posiadają skierowanie do szpitala (przyjęcia planowane) jak również tych, którzy go nie mają ale ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej hospitalizacji (przyjęcia w trybie pilnym).

Izba Przyjęć szpitala pracuje w trybie ciągłym ( 24h/ dobę) .

Izba Przyjęć szpitala zlokalizowana jest na parterze budynku na wprost od głównego wejścia, z możliwością podjazdu karetek i dostępem dla osób niepełnosprawnych.
W Izbie Przyjęć podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka chirurgiczna oraz internistyczna.

Co należy zabrać z sobą udając się do Izby Przyjęć:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty);
  2. NIP pracodawcy lub własny( gdy prowadzimy własną działalność);
  3. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – dla pacjentów z Unii Europejskiej.

Ponadto zgłaszając się do Izby Przyjęć celem przyjęcia na oddział należy zabrać ze sobą:

 • ostatnie wyniki badań, dokumentację medyczną;
 • listę przyjmowanych leków;
 • bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok;
 • zmienne obuwie;
 • przybory toaletowe;
 • kubek, sztućce;
 • leki przyjmowane na stałe, leki specjalistyczne, którymi szpital może nie dysponować;

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Krystyna Konkol – specjalista organizacji i zarządzania

POMOC DORAŻNA NA BAZIE IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA

Przez 24 h/dobę w Izbie przyjęć szpitala udzielana jest  pomoc doraźna w stanach nagłego pogorszenia zdrowia bądź zagrożenia życia zdrowotnego.

Izba Przyjęć szpitala nie udziela świadczeń z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych. Świadczeń  w tym zakresie udziela  Szpital im F. Żaczka w Pucku przy ul. 1 Maja 13.