TELEFONY
Komenda
Komendant 58 690 42 60
Z-ca Komendanta ds. lecznictwa 58 690 42 60
Sekretariat 58 690 42 60
FAX 58 572 10 83
Administracja
Gł. księgowa 58 690 42 63
Księgowość 58 690 42 64
Kadry 58 690 42 55
Logistyk 58 690 42 66
Statystyka 58 690 42 67
POZ
Rejestracja 58 690 42 80
58 690 42 81
Szpital
Izba Przyjęć Szpitala 58 690 42 70
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej i USG 58 690 42 94
Poradnia stomatologiczna 58 690 42 83
Pracownia endoskopii 58 690 42 86
Dział Farmacji Szpitalnej 58 690 42 88
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 58 690 42 90
Przełożona pielęgniarek 58 690 42 95
Oddział chorób wewnętrznych
Dyżurka pielęgniarska 58 690 42 91
Pokój lekarzy 58 690 42 75
Oddział chirurgiczny ogólny z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej
Rejestracja 58 690 42 92
Dyżurka pielęgniarska 58 690 42 92
Pokój lekarzy 58 690 42 85
Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji pulmonologicznej
Rejestracja 58 690 42 93
Dyżurka pielęgniarska 58 690 42 53
Dyżurka pielęgniarska ZOL 58 690 42 96
Pokój lekarzy 58 690 42 73
Dział fizykoterapii 58 690 42 74