115 Szpital Wojskowy

z przychodnią SPZOZ

POLITYKA  JAKOŚCI
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Intencją Kierownictwa 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu, warunkującą powodzenie i rozwój, jest zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług medycznych, z jednoczesnym respektowaniem wszystkich obowiązujących wymagań prawnych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego.

Każde nasze działanie jest i będzie podporządkowane stale zmieniającym się, różnorodnym potrzebom pacjentów i stron zainteresowanych.

Najwyższą jakość naszych usług oraz dbałość o środowisko naturalne osiągamy poprzez:

ciągłe szukanie najefektywniejszych sposobów realizacji usług medycznych, gwarantujących zadowolenie naszym pacjentom,
ciągłą obserwację rynku, aby dostarczać naszym pacjentom nowoczesne usługi medyczne uwzględniające oddziaływanie na środowisko naturalne,
włączenie całego zespołu 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z pacjentami i stronami zainteresowanymi,
respektowanie przepisów prawnych i inne dotyczących ochrony środowiska odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych
podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom
i minimalizowania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko
stałe podnoszenie kwalifikacji zespołu realizującego usługi dla pacjentów,
staranny dobór dostawców oraz podwykonawców,
tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zobowiązaniem Kierownictwa 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu w stosunku do pacjentów i pracowników do zagwarantowania warunków formalnych, merytorycznych oraz finansowych dla uzyskania zadowolenia ze świadczonych usług medycznych.

Kmdr Rafał Konieczyński
Komendant 115.SzWzP SPZOZ w Helu
24.01.2022r.