115 Szpital Wojskowy

z przychodnią SPZOZ

INFORMACJE DLA WETERANÓW

Koordynator ds. weteranów
dr Zygmunt Dębicki
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:00
tel. (58) 690 42 95

Przydatne linki:
Ministerstwo Obrony Narodowej
NFZ Gdańsk
Ustawa o statusie weterana
Uzyskaj status weterana
Uzyskaj status weterana poszkodowanego

Ważniejsze Akty Prawne:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205 poz. 1203)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.