ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Numery telefonów:

(58) 6904-293 rejestracja
(58) 6904-253 dyżurka pielęgniarska
(58) 6904-273 gabinet lekarski

e-mail:
rejestracjaszpital@szpitalhel.pl (rejestracja)
rehabilitacja@szpitalhel.pl (dyżurka pielęgniarska)

Lokalizacja oddziału: budynek główny Szpitala, prawe skrzydło, oddział umiejscowiony jest na parterze, I oraz II piętrze.

Głównym celem procesu leczniczego realizowanego na Oddziale Rehabilitacyjnym jest uzyskanie poprawy wydolności funkcjonalnej u pacjentów po poważnych urazach, operacjach ortopedycznych oraz pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej lub zapalnej stawów ograniczającej samodzielność.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych są udzielane pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki szpitalnej i ze względów zdrowotnych nie są zdolni do korzystania ze świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.

Leczenie szpitalne trwa od 3 do 6 tygodni, w zależności od stanu fizycznego i od schorzenia z jakim pacjent trafia do oddziału. Pacjent korzysta średnio z 5 zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu. Są to zabiegi z zakresu fizykoterapii, krioterapii miejscowej,  światłolecznictwo, magnetoterapia, hydroterapia – kąpiel wirowa kończyn, terapia manualna, kinezyterapia.

Skierowania (oryginał) + kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącej  choroby podstawowej oraz chorób współistniejących wraz z informacją od lekarza POZ dotyczącą przyjmowanych leków należy przesłać listownie na adres szpitala:

115 Szpital Wojskowy  z Przychodnią SPZOZ

84-150 Hel ul. Boczna 10

Oddział rehabilitacyjny.

Do dokumentacji  proszę, dołączyć numer telefonu.

WAŻNE!
Skierowanie na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w trybie stacjonarnym powinno być wystawione przez jednego z niżej wymienionych lekarzy:
1. Neurochirurga, neurologa, reumatologa, specjalistę chirurgii urazowo-ortopedycznej – skierowanie wystawione z oddziału szpitalnego
2. Specjalista rehabilitacji medycznej, specjalistę chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurolog, reumatolog – skierowanie wystawione z poradni specjalistycznej

Kadra zatrudniona w oddziale:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Lek. Lidia Krefft – specjalista rehabilitacji medycznej
PERSONEL LEKARSKI
lek. Piotr Schmidt
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
lic. pielęgniarstwa Urszula Bartodziejska – pielęgniarka medycyny zachowawczej i medycyny ratunkowej

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘCIA

Kwalifikacja do przyjęcia wraz z wpisaniem na listę osób oczekujących odbywa się na podstawie przesłanej kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta. Dodatkowo należy dostarczyć informację o obciążeniach zdrowotnych( chorobach współistniejących) i dotychczasowym leczeniu w formie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, informacji od lekarza POZ, wyników badań RTG, TK MRI (opisy badań), istotnych konsultacji lekarskich. Kwalifikacji dokonuje Zespól ds. przyjęć.

Pacjent zakwalifikowany na leczenie szpitalne zostaje poinformowany o wyznaczonym terminie przyjęcia na oddział telefonicznie, w przypadku problemów z kontaktowaniem się z pacjentem informacja zostaje wysłana listownie.

WAŻNE:

Ostatecznej kwalifikacji dokonuje lekarz oddziału w dniu przyjęcia do Szpitala na podstawie oceny stanu przedmiotowego oraz funkcjonalnego pacjenta. Na podstawie otrzymanych danych oraz dokumentacji medycznej, w tym danych dotyczących chorób współistniejących może zaistnieć sytuacja niezakwalifikowania pacjenta na pobyt w oddziale rehabilitacyjnym.

Dokumenty do pobrania