115 Szpital Wojskowy

z przychodnią SPZOZ


PRZYCHODNIA

Numery telefonów:

(58) 690 42 80 / (58) 690 42 81 rejestracja

(58) 690 42 94 rejestracja RTG i USG

Lokalizacja POZ: budynek nr 12

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpital świadczy usługi na zasadach określonych w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu:
• lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz pierwszego kontaktu)
• pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
• położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
• pielęgniarki POZ (medycyna szkolna)
• transportu sanitarnego.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są na podstawie deklaracji woli wyboru POZ złożonej przez pacjenta. Warunkiem niezbędnym do złożenia deklaracji jest posiadanie przez pacjenta uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarza, pielęgniarkę i położną POZ można zmienić trzy razy do roku bezpłatnie, potwierdzając swoją decyzję poprzez wypełnienie nowej deklaracji wyboru.

PUNKT SZCZEPIEŃ

Realizacja szczepień:

Wtorki godz. 9.00-12.45

szczepienia dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień

Szczepienia przeciwko  grypie, WZW  po wcześniejszej rejestracji do lekarza POZ

Wtorki, środy, piątki w godz. 9.00-15.00

Czwartki w godz.11.00-15.00

Szczepienia przeciwko Covid-19 w terminach ustalonych w rejestracji

Poradnie Specjalistyczne, w skład których wchodzą:
• Poradnia Chirurgii Ogólnej,
• Poradnia Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej,
• Poradnia Stomatologiczna,
• Poradnia Medycyny Pracy,
• Dział Fizjoterapii.

Pracownie i Zakłady Diagnostyczne:
• Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej (RTG),
• Pracownia USG,
• Poradnia Diagnostyki Laboratoryjnej,
• Pracownia Endoskopii
• Pracownia Diagnostyki EKG i Holterowskiej.

Stawki za badania diagnostyczne w Szpitalu określa cennik, wprowadzony przez Komendanta 115.SzWzP SPZOZ w Helu w drodze zarządzenia. Cennik podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń.

Zadaniem Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracowni USG, Pracowni endoskopii jest wykonywanie badań u pacjentów leczonych w Szpitalu, w ramach podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz u pacjentów kierowanych przez innych świadczeniodawców. Wyżej wymienione Pracownie wykonują badania na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

Do Pracowni endoskopii oraz USG wymagana jest wcześniejsza rejestracja.