SKARGI I WNIOSKI

Komendant 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z sekretariatem.

Skargi można składać w formie pisemnej oraz w formie ustnej do sekretariatu szpitala pod podanym poniżej adresem. Pacjent składający skargę ustnie zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji oraz złożyć podpis pod sporządzoną notatką ze skargi.

SEKRETARIAT:
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Boczna 10, 84-150 Hel
Tel. +48 (58) 690 42 60
Faks +48 (58) 572 10 83
e-mail : info@szpitalhel.pl

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA
TEL. 800 190 590
Biuro czynne :
poniedziałek – piątek w godzinach 9.00:21.00
Adres : 01-171 Warszawa
ul. Młynarska 46
sekretariat@bpp.gov.pl

BIURO SKARG I WNIOSKÓW MON
Siedziba: Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

W sprawie skarg, wniosków i petycji Dyrektor BSiW przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00
w pozostałe dni robocze w godzinach 8.30 – 14.30
Tel. +48 261 874 124 Faks +48 261 847 490
+48 22 826 72 64 e-mail : bsiw@mon.gov.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Pani Iwona Kasjaniuk- Borzęcka
Tel. kontaktowy (58) 690-42-95