Zasady Rejestracji i przyjęcia do Przychodni i na Oddziały Szpitala


1. Rejestracja pacjentów na leczenie szpitalne odbywa się:

1) osobiście,
2) telefonicznie,
3) za pośrednictwem innej osoby.

2. Pacjenci przyjmowani są do oddziałów szpitalnych w trybie planowym, nagłym i ratującym życie. Przyjęcie w trybie planowym wymaga ustalenia terminu na poszczególnych oddziałach szpitalnych oraz dostarczenie oryginału skierowania, wystawionego przez lekarza na leczenia szpitalnego w terminie 14 dni od momentu rejestracji.

3. Pacjenci, którzy chcą się umówić na wizytę ambulatoryjną do przychodni specjalistycznej (chirurgiczna, rehabilitacyjna, badania endoskopowe) muszą dostarczyć skierowanie wystawione przez lekarza w terminie 14 dni od momentu rejestracji.