Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej buduje system publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 • W tym celu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 MON realizuje projekt partnerski pn:„Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”

  Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 19.06.2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Oborny Narodowej.

  Nakłady inwestycyjne:

  68 649 495,40 zł, w tym:

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 57 783 099,14 zł

  Budżet państwa: 10 494 224,68 zł

  Inne krajowe środku publiczne: 372 171,58 zł

  Okres realizacji:
  od 01.06.2020 roku do 29.11.2022 roku
  Beneficjentami Projektu są:

  pacjenci oraz ich opiekunowie prawni, personel medyczny partnerów projektu, pozostałe podmioty wykonujące działalność leczniczą.

  W wyniku realizacji projektu pacjenci lub ich opiekunowie prawni uzyskają stały dostęp do bieżącej informacji o terminach udzielania świadczeń zdrowotnych, które wcześniej zarezerwowali, uzyskają możliwość zarządzania tymi terminami online a dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, co ułatwi jej przenoszenie, uzupełnianie o dodatkowe dane będące w posiadaniu pacjenta (np. wyniki badań uzyskane z innych podmiotów leczniczych) oraz posługiwanie się nią w przypadku konieczności konsultacji czy zmiany miejsca zamieszkania i korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.

  Założenia projektu

  Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 28 podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

  W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie niżej wymienionych e-usług:

  udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych oraz jej wymianę z innymi uprawnionymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  e-Rejestracja celem poprawy efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie podmiotów leczniczych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A) – funkcjonalnie powiązanej z usługą e-Rejestracji.
  Partnerzy projektu:
  Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
  1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
  5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
  6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie
  7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku
  10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
  105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach
  107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie
  115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu
  116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu
  23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku-Białej
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp.
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce
  Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie
  Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie