KOMENDA SZPITALA

Komendant
 • Zastępca Komendanta ds. lecznictwa
 • Przełożona pielęgniarek
 • Sekretariat
Jednostki i komórki działalności pomocniczej
 • Główny Księgowy
 • Kadry
 • Statystyka
 • Logistyka
 • Radca prawny
 • Zamówienia publiczne
 • Archiwum szpitala
 • Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Administrator systemów informatycznych
 • Kontrola zarządcza
 • Inspektor ds. BHP i PPOŻ

SZPITAL

Szpital
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Blok operacyjny
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Pododdział rehabilitacji pulmonologicznej
 • Izba Przyjęć
 • Dział Farmacji szpitalnej

PRZYCHODNIA

Poradnie specjalistyczne
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Dział fizjoterapii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Podstawowa opieka zdrowotna
 • Poradnia lekarza POZ
 • Poradnia pielęgniarki POZ
 • Poradnia położnej POZ
 • Poradnia pielęgniarki POZ (medycyna szkolna)
 • Punkt szczepień
 • Zespół transportu sanitarnego
Pracownie i zakłady diagnostyczne
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Pracownia USG
 • Pcarownia diagnostyki laboratoryjnej
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia diagnostyki EKG i Holterowskiej
Pomoc doraźna
 • Pomoc doraźna na bazie Izby Przyjęć
 • Zespół Ratownictwa Medycznego

REHABILITACJA

Rehabilitacja
 • Pododdział pielęgnacyjno-opiekuńczy