115 Szpital Wojskowy

z przychodnią SPZOZ

PODODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ

lokalizacja oddziału: budynek główny Szpitala, prawe skrzydło , II piętro

Numery telefonów:

(58) 6904-293 rejestracja
(58) 6904-253 dyżurka pielęgniarska

(58) 6904-273 gabinet lekarski
mail: rehabilitacja@szpitalhel.pl

Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza oddziału:
• pulmonologicznego;
• gruźlicy i chorób płuc;
• chirurgii klatki piersiowej;
• kardiologicznego;
• laryngologicznego;
• chorób wewnętrznych;
• alergologicznego;
• onkologicznego;

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane także przez lekarza poradni:
• gruźlicy płuc i chorób płuc,
• rehabilitacyjnej
• alergologicznej
• chirurgii klatki piersiowej.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni.
Skierowania (oryginał) + kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącej choroby podstawowej oraz chorób współistniejących wraz z informacją od lekarza POZ dotyczącą przyjmowanych leków należy przesłać listownie na adres szpitala:

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
84-150 Hel ul. Boczna 10
Oddział rehabilitacyjny.
Do dokumentacji proszę, dołączyć numer telefonu

WAZNE!
Zabrać ze sobą wyniki badań (wykonanych w ciągu 3 ostatnich miesięcy od planowanego terminu przyjęcia): -morfologia, OB., EKG, spirometria

Kadra zatrudniona w oddziale:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Lek. med. Lidia Krefft – specjalista rehabilitacji medycznej
LEKARZ SPECJALISTA
lek. med. Piotr Schmidt
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
lic. pielęgniarstwa Urszula Bartodziejska

KWALIFIKACJA DO PRZYJĘCIA
Kwalifikacja do przyjęcia wraz z wpisaniem na listę osób oczekujących odbywa się na podstawie przesłanej kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta. Dodatkowo należy dostarczyć informację o obciążeniach zdrowotnych( chorobach współistniejących) i dotychczasowym leczeniu w formie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, informacji od lekarza POZ, wyników badań RTG, TK MRI (opisy badań), istotnych konsultacji lekarskich. Kwalifikacji dokonuje Zespól ds. przyjęć.
Pacjent zakwalifikowany na leczenie szpitalne zostaje poinformowany o wyznaczonym terminie przyjęcia na oddział telefonicznie, w przypadku problemów z kontaktowaniem się z pacjentem informacja zostaje wysłana listownie.

WAŻNE:
Ostatecznej kwalifikacji dokonuje lekarz oddziału w dniu przyjęcia do Szpitala na podstawie oceny stanu przedmiotowego oraz funkcjonalnego pacjenta. Na podstawie otrzymanych danych oraz dokumentacji medycznej, w tym danych dotyczących chorób współistniejących może zaistnieć sytuacja niezakwalifikowania pacjenta na pobyt w oddziale.

Dokumenty do pobrania