115 Szpital Wojskowy

z przychodnią SPZOZ

Kadra zarządzająca 115 Szpitala Wojskowego

 

Komendant
kmdr Rafał Konieczyński tel. (58) 6904-260

Zastępca komendanta ds. lecznictwa
dr Zygmunt Dębicki

Główny księgowy
mgr Olga Kazior tel. (58) 6904-263

Przełożona pielęgniarek
Iwona Kasjaniuk-Borzęcka tel. (58) 6904-295