115 Szpital Wojskowy

z przychodnią SPZOZ

WZYWAJĄC ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NALEŻY ZADZWONIĆ POD NUMER 112

 

Wezwanie Pogotowia nocą powinno zachodzić wtedy, gdy:

 • mamy racjonalne podejrzenia, że oczekiwanie do rana na otwarcie przychodni rodzinnej może niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby oraz nasz stan zdrowia,
 • środki domowe oraz leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy nasilających się objawów.

Wezwanie ZRM powinno odbywać się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, które mogą spowodować istotny uszczerbek na zdrowiu!

Może je sugerować pojawienie się między innymi jednego z poniższych objawów:

 • zaburzenia świadomości,
 • utrata świadomości,
 • nasilone duszności,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • ostry ból w klatce piersiowej, pojawiający się nagle,
 • rana, będąca efektem urazu,
 • porażenie prądem,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • udar cieplny,
 • nieustające wymioty z domieszką krwi,
 • oparzenia ciała, rozległe,
 • nasilające się, ostre reakcje uczuleniowe (duszności, wysypka, obrzęk ciała) w skutek ukąszenia lub użądlenia przed jadowite owady/zwierzęta, zażycia leku lub innej substancji pokarmowej,
 • upadek z dużej wysokości,
 • ostry, nagły ból brzucha,
 • urazy kończyny dolnej, które uniemożliwiają poruszanie się.

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, w celu ustalenia diagnozy i podjęcia leczenia.

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

 1. dokładne miejsce zamieszkania (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 2. powód wezwania – rodzaj zaistniałej sytuacji
 3. kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, płeć, wiek)
 4. kto wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego (imię i nazwisko, telefon)
 5. odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
 6. wezwanie wezwane do realizacji musi zostać potwierdzone słowami dyspozytora „wezwanie przyjęte”